LähiTapiola

LähiTapiolan historia

LähiTapiola on suomalainen vakuutusyhtiö, joka perustettiin vuonna 2012 Tapiolaryhmän ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola:n fuusion seurauksena. Fuusioitumisen myötä syntyi Suomen suurin vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuspalveluita ja taloudellisen turvan asiakkailleen ympäri Suomea.

Tapiolaryhmä oli alun perin perustettu vuonna 1999, kun Tapiolan Vakuutus Oy omistajat päättivät yhdistyä omistajayhtiöksi. Tämä oli eräänlainen vastareaktio vakuutusyhtiöiden keskittymiselle ja pankkien liiketoiminnalle. Tapiolaryhmän tavoitteena oli tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista taloudellista turvaa ja vakuutuspalveluja.

LähiTapiolan tarjoamat vakuutuspalvelut

LähiTapiola tarjoaa monipuolisia vakuutuspalveluita yksityisasiakkaille, maatalousyrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö tarjoaa muun muassa kotivakuutuksia, autovakuutuksia, matkavakuutuksia, terveysvakuutuksia, sijoitusvakuutuksia ja eläkevakuutuksia.

LähiTapiolan vakuutustuotteet on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Yhtiö tarjoaa esimerkiksi kattavia vakuutuspaketteja, joissa asiakas voi halutessaan yhdistää useita erilaisia vakuutuksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin asiakas saa taloudellista turvaa eri elämäntilanteisiin ja voi valita tarpeisiinsa sopivat vakuutukset.

LähiTapiola panostaa myös digitalisaatioon ja tarjoaa asiakkailleen erilaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia. Esimerkiksi LähiTapiolan asiakkaat voivat hoitaa vakuutusasioitaan helposti ja nopeasti sähköisesti omilla pankkitunnuksillaan. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia mobiilisovelluksia, joiden avulla asiakkaat voivat seurata ja hallita vakuutuksiaan missä ja milloin tahansa.

LähiTapiolan asiakastyytyväisyys

LähiTapiola on panostanut voimakkaasti asiakastyytyväisyyteen ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukasta palvelua ja henkilökohtaista huomiota. Yhtiön tavoitteena on olla asiakkaiden turvallisen elämän kumppani ja tukea heitä eri elämäntilanteissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että LähiTapiola tarjoaa asiakkailleen myös muita palveluita, kuten säästämistä, sijoittamista ja lainoja.

LähiTapiolan panostus asiakastyytyväisyyteen näkyy myös saavutetussa menestyksessä. Yhtiö on useiden tutkimusten mukaan yksi Suomen arvostetuimmista ja luotetuimmista yrityksistä. Lisäksi asiakastyytyväisyystutkimukset osoittavat, että suuri osa LähiTapiolan asiakkaista on tyytyväisiä yhtiön palveluihin ja suosittelee niitä myös muille.

LähiTapiola pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluitaan ja kehittämään uusia tapoja tarjota asiakkaille taloudellista turvaa. Yhtiö seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, ja pyrkii vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin. LähiTapiolan tavoitteena on olla edelläkävijä vakuutusalan palveluissa ja tarjota asiakkailleen helppoja ja vaivattomia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.

LähiTapiola ja kestävä kehitys

LähiTapiola on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia vakuutus- ja sijoitusratkaisuja. Yhtiöllä on vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen. LähiTapiolan tavoitteena on tarjota asiakkailleen kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Yksi tapa, jolla LähiTapiola edistää kestävää kehitystä, on tarjoamalla asiakkailleen vakuutuksia, jotka kannustavat ympäristöystävälliseen toimintaan. Esimerkiksi LähiTapiolan auto- ja matkavakuutuksiin sisältyy ekologisia bonuksia, joilla asiakkaat voivat saada alennusta vakuutusmaksuistaan, mikäli he valitsevat ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Tämä kannustaa asiakkaita esimerkiksi hankkimaan vähäpäästöisempiä autoja tai matkustamaan julkisilla kulkuneuvoilla.

LähiTapiola myös sijoittaa vastuullisesti ja kestävästi erilaisiin yrityksiin ja toimialoihin. Yhtiöllä on vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka ohjaavat sijoitustoimintaa. LähiTapiola pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka huomioivat ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset sekä noudattavat hyvää hallintotapaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että LähiTapiola ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa tai ihmisoikeusloukkauksia.

LähiTapiola myös aktiivisesti kehittää uusia vakuutustuotteita ja -palveluita, joilla voidaan edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Esimerkiksi yhtiö on kehittänyt aurinkopaneelivakuutuksen, joka tarjoaa suojaa aurinkopaneelien ja niiden asennuksen aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä kannustaa asiakkaita hankkimaan aurinkopaneeleja ja tukee uusiutuvan energian käyttöä.

LähiTapiolan vakuutusalan innovaatiot

LähiTapiola on tunnettu innovatiivisista ratkaisuistaan vakuutusalalla. Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia tapoja palvella asiakkaitaan ja vastata heidän tarpeisiinsa.

Yksi esimerkki LähiTapiolan vakuutusalan innovaatioista on etävahinkoarviointi. Tämän avulla asiakas voi ilmoittaa vahingostaan puhelimella tai tabletilla ja lähettää kuvia tai videoita vahingosta vakuutusyhtiölle. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö käsittelee vahinkoilmoituksen ja arvioi vahingon laajuuden etänä. Tämä nopeuttaa vahingonkäsittelyprosessia ja vähentää tarvetta fyysisille vahinkoarvioinneille.

Toinen innovaatio on vakuutusten myynti digitaalisilla kanavilla. LähiTapiola on kehittänyt mobiilisovelluksen ja verkkopalvelun, joiden avulla asiakas voi ostaa ja hallinnoida vakuutuksiaan helposti ja nopeasti. Digitaalisten kanavien kautta asiakas voi esimerkiksi ostaa matkavakuutuksen juuri ennen matkalle lähtöä tai lisätä vakuutusturvaansa reaaliaikaisesti.

LähiTapiola on myös hyödyntänyt tekoälyä vakuutustoiminnassaan. Yhtiö on kehittänyt tekoälypohjaisen virtuaaliassistentin, joka auttaa asiakkaita vakuutusasioissa. Virtuaaliassistentti osaa vastata yleisimpiin kysymyksiin automaattisesti ja tarvittaessa ohjata asiakkaan oikean henkilön puheille. Tämä parantaa asiakaspalvelua ja nopeuttaa vakuutusasioiden hoitamista.

LähiTapiolan yhteistyö muiden yritysten kanssa

LähiTapiola tekee aktiivista yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotta se voi tarjota asiakkailleen entistä parempia ja monipuolisempia palveluita. Yhteistyössä hyödynnetään eri alan osaamista ja resursseja.

Yksi esimerkki LähiTapiolan yhteistyöstä on yhteistyö liikennealan yritysten kanssa. LähiTapiola on tehnyt yhteistyötä muun muassa autonvalmistajien ja liikenneturvallisuusjärjestöjen kanssa kehittääkseen uusia ratkaisuja liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Yhteistyön kautta on esimerkiksi kehitetty teknologiaratkaisuja, kuten ajoneuvon seurantalaitteet ja älykkäät matkapuhelinsovellukset, jotka auttavat kuljettajia parantamaan ajoturvallisuuttaan.

LähiTapiola myös tekee yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa edistääkseen uusiutuvan energian käyttöä. Yhteistyön avulla LähiTapiola voi esimerkiksi tarjota asiakkailleen räätälöityjä vakuutusratkaisuja, jotka huomioivat aurinko- tai tuulivoiman käytön.

LähiTapiola myös osallistuu erilaisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja projekteihin yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla LähiTapiola voi edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä luoda parempia ratkaisuja erilaisiin sosiaalisiin haasteisiin.

LähiTapiolan yhteistyö muiden yritysten kanssa on tärkeä osa sen toimintaa ja auttaa yhtiötä pysymään ajan tasalla alan kehityksessä sekä tarjoamaan asiakkailleen parhaat mahdolliset palvelut.

LähiTapiola vakuutusyhtiönä Suomessa

LähiTapiola on yksi Suomen suurimmista vakuutusyhtiöistä, ja se tarjoaa monipuolisia vakuutuspalveluita yksityisasiakkaille, maatiloille, yrityksille ja yhteisöille. LähiTapiola syntyi vuonna 2012, kun Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyivät. Yhtiöllä on vahva paikallinen toimipisteverkosto ympäri Suomen, ja sen vakuutuksia voi ostaa niin konttoreista kuin verkosta.

Yksi LähiTapiolan vahvuuksista on sen laaja valikoima erilaisia vakuutuksia. Yksityisasiakkaille tarjolla on esimerkiksi kodin, ajoneuvon, matkan ja henkilövakuutuksia. Maatiloille LähiTapiola tarjoaa kattavia vakuutusratkaisuja, jotka turvaavat tilan toiminnan eri riskeiltä. Yritysasiakkaille puolestaan tarjolla on monipuolisia vakuutuksia, jotka suojaavat yrityksen omaisuutta, henkilöstöä ja vastuuta.

LähiTapiola panostaa myös digitalisaatioon ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen helppoja ja tehokkaita tapoja hoitaa vakuutusasioita. Verkkopalveluiden avulla asiakkaat voivat hoitaa vakuutus- ja korvausasioita ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi LähiTapiola on kehittänyt mobiilisovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat hoitaa vakuutusasioitaan suoraan älypuhelimellaan. Digitalisaatio helpottaa asiointia ja nopeuttaa prosesseja, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

LähiTapiolan vakuutusmaksut ja korvausprosessi

LähiTapiolan vakuutusmaksut määräytyvät useiden eri tekijöiden perusteella. Esimerkiksi autovakuutuksen hintaan vaikuttavat ajoneuvon ominaisuudet, omistajan ikä ja ajohistoria. Asuntovakuutuksen hintaan vaikuttavat puolestaan esimerkiksi asunnon sijainti, koko ja turvallisuusvarusteet. Vakuutusmaksut voidaan suorittaa kerralla vuosittain tai jakaa useammalle maksuerälle.

Korvausprosessi LähiTapiolassa on asiakaslähtöinen ja pyrkii olemaan mahdollisimman nopea ja sujuva. Jos vahinko sattuu, asiakkaan tulee tehdä siitä vahinkoilmoitus LähiTapiolalle. Tämä onnistuu kätevästi verkossa tai puhelimitse. Vahinkoilmoituksen jälkeen asiakas saa vahingonkäsittelijän, joka käsittelee tapauksen ja tekee päätöksen korvauksesta. Mikäli korvaus myönnetään, se maksetaan asiakkaan tilille mahdollisimman pian.

LähiTapiola tekee myös tiivistä yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa, jotta asiakkaille voidaan tarjota nopeaa ja laadukasta vahinkojen korjausta ja korvausta. Esimerkiksi kolarivahinkojen yhteydessä asiakkaat voivat hyödyntää LähiTapiolan kumppaneiden korjaamoita ja saada suoran laskutuksen vakuutuksesta. Tämä vähentää asiakkaan omaa vaivaa ja nopeuttaa korjausprosessia.

LähiTapiolan tulevaisuuden näkymät ja kasvusuunnitelmat

LähiTapiolan tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, sillä yhtiö on vahvassa asemassa vakuutusmarkkinoilla Suomessa. LähiTapiola panostaa jatkuvasti palveluidensa kehittämiseen ja haluaa olla asiakkailleen luotettava ja helppo vakuutuskumppani. Yhtiö pyrkii myös vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja tarjoamaan entistä räätälöidympiä vakuutusratkaisuja.

Kasvusuunnitelmien osalta LähiTapiola tavoittelee vahvaa asemaa myös digitalisaatiossa. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia digitaalisia palveluita ja pyrkii parantamaan asiakkaidensa digitaalista asiointia. Lisäksi LähiTapiola pyrkii kasvattamaan asiakaskuntaansa erityisesti yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Yhtiö haluaa olla niin pienille kuin suurille yrityksille luotettava kumppani, joka tarjoaa laadukkaita vakuutus- ja riskienhallintaratkaisuja.

Yhteenvetona voi todeta, että LähiTapiola on vahva ja monipuolinen vakuutusyhtiö Suomessa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vakuutuksia ja panostaa vahvasti digitaalisiin palveluihin. LähiTapiola pyrkii olemaan asiakkailleen helppo ja luotettava kumppani, joka tarjoaa sujuvia korvausprosesseja. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, ja yhtiö tavoittelee vahvaa asemaa vakuutusmarkkinoilla myös tulevaisuudessa.

You missed