Autovakuutus

Kaskovakuutus

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen lisävakuutus, jota voi ottaa autolle liikennevakuutuksen rinnalle. Kaskovakuutus korvaa autolle sattuneet vahingot, kuten kolaroinnin, varkauden tai ilkivallan. Kaskovakuutus on erittäin suositeltava, koska auton omistaja joutuu muuten itse vastaamaan kaikista vahingoista omasta pussistaan.

Kaskovakuutuksen hinta määräytyy auton arvon ja käyttötarkoituksen perusteella. Tavanomaisin kaskovakuutuksen muoto on osakasko, joka korvaa auton vahingot vain tietyissä tilanteissa, kuten varkauden tai palon yhteydessä. Myös täyskasko on yleinen vaihtoehto, ja se korvaa auton tapaturmaisesta vahingoittumisesta aiheutuneet kustannukset. Täyskaskovakuutusta suositellaan erityisesti uusille ja kalliille autoille.

Kaskovakuutukseen sisältyy yleensä omavastuu, jonka vakuutuksenottaja joutuu itse maksamaan vahingon sattuessa. Omavastuun suuruus voi vaihdella vakuutusyhtiöstä riippuen. Kaskovakuutuksen ehdot kannattaa lukea huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä, jotta vakuutuksenottaja tietää, mitä vahinkoja vakuutus kattaa.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on Suomessa pakollinen vakuutus jokaiselle rekisteröidylle moottoriajoneuvolle. Se korvaa liikenteessä aiheutuneet henkilö- ja vahinkovahingot. Liikennevakuutus on tärkeä, koska ilman sitä ei saa ajaa liikenteessä. Vakuutus antaa turvaa sekä vahingon kärsineille että sen aiheuttaneelle osapuolelle.

Liikennevakuutusmaksuun vaikuttavat monet tekijät, kuten auton käyttötarkoitus, ikä ja vakuutuksenottajan ikä ja ajohistoria. Liikennevakuutus ei korvaa autolle mahdollisesti sattuvia vahinkoja, vaan sen tarkoituksena on turvata liikenteessä muita osapuolia vastaan aiheutuvat vahingot. Jos haluaa vakuuttaa myös oman autonsa, on syytä harkita kaskovakuutuksen ottamista liikennevakuutuksen lisäksi.

Laajakasko

Laajakaskovakuutus on kaskovakuutuksen laajennus, joka korvaa myös autolle sattuneet vahingot, joihin liikennevakuutus ei anna suojaa. Laajakasko on hyvä vaihtoehto omistajille, joilla on arvokas auto tai jotka haluavat suojata autonsa mahdollisimman kattavasti.

Laajakaskovakuutukseen sisältyy yleensä erilaisia korvausvaihtoehtoja ja lisäturvia, kuten sijaisauton käyttömahdollisuus tai tiepalvelu. Vakuutus korvaa esimerkiksi kolari- tai parkkipaikkavahingot, luvattomat käytöstä aiheutuneet vahingot, tuulilasin särkymisen, varkaudet, palot tai ilkivallan. Maksusitoumuksella saa myös rengasrikoturvaa, joka korvaa renkaiden aiheuttamia vahinkoja.

Laajakaskovakuutuksen hinta vaihtelee auton ominaisuuksien, käyttötarkoituksen ja omistajan ikäluokan mukaan. Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja ja paketteja, joten kannattaa vertailla eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia ennen sopimuksen tekemistä. Vakuutusten ehdot vaihtelevat, joten ne kannattaa lukea huolellisesti.

Osakasko

Osakasko on yksi autovakuutuksen kattavuusvaihtoehto. Se on perustaso, joka kattaa yleensä vain vahinkoja, jotka aiheutuvat toisen osapuolen omaisuudelle. Osakasko ei siis korvaa oman auton vahinkoja, kuten esimerkiksi kolari- tai ilkivaltavahinkoja. Osakaskon avulla voi kuitenkin olla turvassa tilanteissa, joissa aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle. Se onkin vähimmäisvaatimus autovakuutukselle Suomessa, joten jokaisella autolla on oltava vähintään osakasko-vakuutus.

Osakaskon hinta vaihtelee vakuutusyhtiöittäin ja vakuutuksenantajan tarjoamiin lisäetuihin liittyen. Osa yhtiöistä tarjoaa esimerkiksi avun tarvittaessa ja vakuutusuudistuksia samassa vakuutuksessa. Näissä paketeissa osakaskon hinta voi olla vähän kalliimpi kuin halvimmassa vaihtoehdossa. Useimmissa tapauksissa osakasko on kuitenkin edullisin vaihtoehto, joten monilla on vain se.

Bonusten kertyminen

Bonukset ovat tapa palkita autoilijoita, jotka eivät aiheuta vahinkoja. Bonuksia kertyy jokaiselta vahingottomalta vuodelta, ja niiden perusteella autovakuutuksen hinta laskee. Mitä enemmän autoilija kerää bonuksia, sitä halvemmaksi vakuutus tulee.

Bonusten kertyminen tapahtuu yleensä niin, että jokaiselta vahingottomalta vuodelta bonusta kertyy tietty prosentti. Useimmat vakuutusyhtiöt antavat bonuksia esimerkiksi 5 prosentin välein. Bonukset voivat kasvaa jopa 80 prosenttiin asti. Useimmiten bonukset lakkaavat kasvamasta siinä vaiheessa, kun niiden määrä saavuttaa maksimitason.

Bonusten kertyminen voi kuitenkin katketa, mikäli autoilija aiheuttaa vahinkoja. Vahinkojen sattuessa bonukset voivat laskea tai jopa menettää kokonaan. Tämä onkin syytä ottaa huomioon auton vakuutusta valittaessa. Vakuutuksen hinta ja bonusten määrä on aina sidoksissa toisiinsa, joten bonuksiin kannattaa kiinnittää huomiota vaihtoehtoja vertaillessa.

Omavastuu

Omavastuu on se summa, jonka vakuutettu joutuu itse maksamaan vahingosta ennen kuin vakuutusyhtiö maksaa korvauksen. Omavastuuosuus voi olla kiinteä tai suhteellinen.

Kiinteä omavastuu tarkoittaa, että korvauksen saamisen ehtona on aina tietyn summan maksaminen. Esimerkiksi 300 euron omavastuu tarkoittaa sitä, että vakuutettu maksaa itse 300 euroa vahingon korvaamisesta. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö vastaa kulujen ylittävästä summasta.

Suhteellinen omavastuu tarkoittaa sitä, että omavastuuosuus määräytyy vahingon suuruuden perusteella. Esimerkiksi 10 prosentin suhteellinen omavastuu tarkoittaa, että vakuutettu maksaa vahingon kustannuksista 10 prosenttia itse ja vakuutusyhtiö vastaa lopuista kuluista.

Omavastuun suuruus vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Mitä suurempi omavastuu, sitä halvempi vakuutus yleensä on. Tässäkin tapauksessa on kuitenkin syytä harkita omaa taloudellista tilannetta ja riskinsietokykyä, ennen kuin valitsee suuremman omavastuun. Jos esimerkiksi omavastuu on 500 euroa ja vahinko on 300 euroa, joutuu vakuutettu itse maksamaan koko vahingon, koska se on omavastuun alapuolella.

Vakuutusturva ulkomailla

Autovakuutus tarjoaa suojaa myös ulkomailla tapahtuville vahingoille. Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat automaattisesti kattavuuden myös ulkomailla liikuttaessa, mutta vakuutusehdoissa kannattaa aina tarkistaa, mitä vakuutus kattaa ulkomaan osalta. Tyypillisesti vakuutusturva ulkomailla sisältää esimerkiksi auton kolari- ja ilkivaltavahingoilta sekä varkaudelta ja palolta suojautumisen. Lisäksi se voi sisältää korvausta esimerkiksi hinauskuluista tai vuokra-auton käytöstä vahingon sattuessa.

Erityisesti Euroopan ulkopuolella matkaillessa kannattaa myös harkita lisäturvaa, kuten tarkistusvakuutusta tai ulkomaanomavastuuvakuutusta. Tarkistusvakuutus korvaa esimerkiksi auton käyttökelvottomuuden vuoksi jääneet hotelliyöt ja muut matkakulut. Ulkomaanomavastuuvakuutus puolestaan korvaa, jos aiheuttaa ulkomailla vahinkoa toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen.

On tärkeää ottaa huomioon, että vakuutusturva voi vaihdella eri maissa, joten on hyvä tutustua etukäteen kyseisen maan sääntöihin ja vakuutusturvaan. Esimerkiksi joissain maissa vaaditaan erillinen ajokortti tai liikennevakuutus, jotta autolla saa ajaa laillisesti maan teillä.

Autovakuutuksen hinta

Autovakuutuksen hintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Ensinnäkin vakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutuksen laajuus. Kattavampi vakuutus, kuten täyskasko, on yleensä kalliimpi kuin perusvakuutus, kuten liikennevakuutus. Kattavammissa vakuutuksissa on yleensä myös omavastuu, joka vaikuttaa vakuutuksen hintaan.

Toiseksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa auton omistajan tai kuljettajan ikä, ajovuodet ja vahinkohistoria. Nuoret kuljettajat ja vahinkohistoriansa puolesta riskialttiimmat kuljettajat maksavat yleensä enemmän vakuutusta kuin kokeneemmat kuljettajat.

Kolmanneksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös auton merkki, malli ja ikä. Uudemmilla ja kalliimmilla autoilla vakuutusmaksut ovat yleensä korkeammat kuin vanhemmilla ja edullisemmilla autoilla. Tämä johtuu siitä, että uusien autojen korjauskulut ovat yleensä korkeammat.

Lopuksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös vakuutusyhtiö. Eri vakuutusyhtiöt voivat hinnoitella vakuutukset eri tavoin, joten kannattaa vertailla eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia ennen vakuutuksen valintaa. Vakuutusyhtiöiden vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota myös asiakaspalveluun ja vakuutusehtoihin, ei pelkästään hintaan.

Vakuutusyhtiöiden vertailu

Vakuutusyhtiöiden vertailu kannattaa tehdä huolellisesti ennen autovakuutuksen valintaa. Ensin kannattaa selvittää omat tarpeet ja toiveet vakuutuksen suhteen. Haluatko vakuutuksen, joka kattaa kaikki mahdolliset riskit vai tarvitsetko vain perusvakuutuksen? Mieti myös budjettisi ja kuinka paljon olet valmis maksamaan vakuutuksesta kuukausittain.

Kun tiedät mitä haluat, voit alkaa vertailla eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia. Yksi tapa vertailla vakuutuksia on käyttää vertailusivustoja, joita löytyy internetistä. Näillä sivustoilla voit syöttää omat tiedot ja saada eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia samalla kertaa. Vertailusivustojen avulla voit helposti verrata eri vakuutusten hintoja ja ehtoja.

Lisäksi kannattaa tutustua myös vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluun ja maineeseen. Luotettava ja hyvämaineinen vakuutusyhtiö on tärkeä valinta, sillä haluat varmistaa, että vakuutusyhtiö hoitaa vahingon sattuessa asiat asianmukaisesti ja nopeasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että autovakuutuksen valinta kannattaa tehdä huolellisesti ja perustuen omiin tarpeisiin. Muista verrata eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia ja käyttää apuna vertailusivustoja. Tutustu myös vakuutusturvaan ulkomailla ja varmista, että vakuutus kattaa tarvittavat asiat myös ulkomailla liikuttaessa.

You missed